Otros idiomas 2018-19

 ITALIANO   ver folleto

   Italiano 0: Viernes de 15:00 a 17:00 

   Italiano 1: Viernes de 17:00 a 19:00

   Italiano 2: Viernes de 19:00 a 21:00 

 JAPONÉS   ver folleto

   Japonés iniciación: Lunes de 9:00 a 11:00

   Japonés iniciación: Miércoles de 19:00 a 21:00

   Japonés 1: Miércoles de 17:00 a 19:00